Met Behandeling Begrepen ontwikkelen wij, samen met artsen en zoveel mogelijk met patiënten, kwalitatief hoogstaande en duidelijke medische animatie video’s om patiënten, naasten of mantelzorgers uitleg te geven.

Als voorwaarde voor ‘Samen Beslissen’ of ‘Gedeelde Besluitvorming’

En om onze video’s zo efficient en effectief mogelijk te maken voor patiënten hebben we de ZORG VIDEO HULP ontwikkeld, een unieke interactieve web-video oplossing.

Medische animatie video’s
Behandeling Begrepen ontwikkelt sámen met artsen en zoveel mogelijk mét patiënten, kwalitatief hoogstaande en duidelijke medische animatie video’s om patiënten uitleg te geven over hun aanstaande behandeling (zorgpad) en/of opties te geven m.b.t. die behandeling. Dit geeft de patient de basiskennis die wij als voorwaarde zien voor Samen Beslissen of Gedeelde Besluitvorming
De animaties hebben veel (wetenschappelijk bewezen) toegevoegde waarde voor laaggeletterden, allochtonen, kinderen én ouderen, maar eigenlijk voor elke patiënt! Ze bieden vele voordelen t.o.v. de huidige manier voor patiëntenvoorlichting zoals vaak nog met bloederige foto’s & tekeningetjes van de arts.
Behandeling Begrepen kan op veel enthousiasme rekenen bij iedereen (zorgprofessionals én patiënten) die onze animaties ziet en/of gebruikt omdat deze manier van het informeren van patiënten veel duidelijkheid verschaft en daarmee rust geeft en angst wegneemt.

Bekijk hier een aantal animaties >

Kleine kinderen met Diabetes type 1
Ziekenhuizen zijn iedere dag bezig met medisch verpleegkundige zorg aan kinderdiabeten. Om deze kinderen goed te informeren is er up-to-date educatiemateriaal nodig. Echter, is het huidige educatiemateriaal bijna alleen maar in print beschikbaar, terwijl de kinderen in een compleet digitale wereld leven.
Het huidige educatiemateriaal sluit dus niet aan bij de doelgroep. Het is belangrijk dat kinderen tussen de 4 en 7 jaar d.m.v. multimediaal educatiemateriaal de juiste kennis en inzichten krijgen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn en het kunnen accepteren.
Behandeling Begrepen heeft daarom samen met Dion Luijten en topklinisch ziekenhuis Zuyderland Meneer Pienter en de Suikerfabriek ontwikkeld.
Meneer Pienter en de Suikerfabriek is een uniek educatieboekje met toegespitste informatie voor ouders én kinderen met diabetes type 1 in de leeftijd van 4 – 7 jaar (maar oudere kinderen vinden het vaak ook leuk én informatief).

Kijk hier voor meer informatie

Zorg Video Hulp
Huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en andere zorginstellingen kunnen hun cliënten beter voorlichten met behulp van onze nieuwe Zorg Video Hulp techniek.
Zorg Video Hulp is een unieke interactieve web-video oplossing, waarmee de kijker direct bij de interactieve content komt die relevant is voor diens vraag.
De oplossing legt een intelligente menu-structuur over de video en biedt de mogelijkheid om interactieve vragen & antwoorden toe te voegen. Hiermee wordt getoetst of de kijker de content heeft begrepen.
Door deze nieuwe web-video oplossing wordt de content van een video optimaal benut en wordt meetbaar gemaakt wat de kijker aan kennis en inzichten concreet heeft opgedaan.Dit, gecombineerd met de begrijpelijke tekst (vermijden van medisch jargon) in eventueel verschillende talen, zorgt dat de communicatie veel beter aansluit bij de belevingswereld van de kijker.

Bekijk hier de video >

bhbg_consult-03_logo-SD
Voor diverse digitale patiëntenvoorlichtings platforms

Onze video’s kunnen worden gebruikt in zogenaamde Keuzehulpen of Behandelpaden-apps die ziekenhuizen steeds vaker gebruiken om hun patiënten bij de behandeling te betrekken. Zo werken wij samen met diverse partijen Behandelpad, MOUNTPatient+, Medapp en Zwapp.

Ook kunnen de medische animatie video’s op de eigen website of andere platforms worden geplaatst afhankelijk van de wensen van de zorginstelling.

 

Begeleidende visuals

Naast bewegende animaties maken we ook medische visuals om een situatie duidelijk uit te leggen. Deze kunnen als begeleiding van stuk tekst worden gebruikt, maar bijvoorbeeld ook in foldermateriaal, magazines en op websites om patiënten beter voor te lichten. Medische visuals zijn minder complex (en duur) om te ontwikkelen.

Drie redenen om uw patiënten duidelijker voor te lichten

1

De patiënt heeft meer begrip en betrokkenheid

Veel toegevoegde waarde voor laaggeletterden, allochtonen, kinderen én ouderen. Patiënt heeft minder angst en zorgt voor een afname van het aantal no-shows.
2

Tijds- en kostenbesparing voor de zorginstelling

Tijdsbesparing in de voorlichting aan patiënten. Minder vervolg-afspraken. Afname van het aantal no-shows. Afname van het aantal klachten en claims.
3

Shared Decision Making / Samen Beslissen / Gedeelde Besluitvorming

Patient begrijpt de ingreep beter en voelt zich serieuze gesprekspartner. De patiënt voelt zich meer betrokken en kan in alle rust de info thuis bekijken met partner en/of familie.

Werkwijze

 

animatie-stappen-01-02

 

 

Behandeling Begrepen werkt zeer nauw samen met NMTrix.

MNTrix is zeer ervaren in de productie van 3D animatie voor medische en zorg-gerelateerde doeleinden.
Zo hebben zij animaties gemaakt voor diverse academische ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, instituten voor biomedisch onderzoek, fysiotherapie-programma’s en educatieve projecten van de publieke omroep.
Ook ontwikkelen wij samen apps en platforms voor healthcare.

Samen kunnen wij de meest complexe processen visualiseren, tot op sub-atomair niveau.

medische animaties

“Kostenbesparing en kwaliteitswinst door patiëntenvoorlichting films”

De arts heeft in een consult steeds minder tijd om de vele vragen van een patiënt te beantwoorden.

Behandeling Begrepen ontwikkelt korte, duidelijke medische animatie video’s die ingrepen of behandelingen stap voor stap uitleggen om de informatie overdracht te optimaliseren én de beperkte tijd van de arts zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

De video’s worden gebruikt om samen met de patiënt de behandeling te bespreken. Vervolgens kunnen kan de arts de video(‘s) nasturen of verwijzen naar de app, om thuis nog eens rustig te bekijken. Ook kan de arts de video’s van tevoren sturen zodat de patiënt alvast vragen kan formuleren vóór het consult.

*Kostenbesparing en kwaliteitswinst door een online interactief patiëntenvoorlichtingsprogramma. 2010|1 Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie. B.J. Keulers, M. Veerman, W.K.G. Leclercq, H.A.H. Winters. 

Wij werken o.a. voor

UMCUtrecht
VUmc
ErasmusMC
UMCstRadboud

hartstichting    zuyderland    ETZ    logo-meander   Kanker.nl    dvn_logo

 

Contact

Olchert Vels

Email: olchert@behandelingbegrepen.nl
Tel: +31 (0) 6 1744 9755
Twitter: @behandelingbegr
Facebook

Kantoor Amsterdam
Oosterpark 29
1092 AJ Amsterdam
Animatie Studio
Scharlo 49
Alkmaar

 

Algemene Voorwaarden Behandeling Begrepen 2016

 

 

 

Behandeling Begrepen is een product van Awesome Amsterdam

awesomeamsterdam is een digitaal communicatie bureau met een ruime ervaring in het bedenken én creëren van concepten en (online) content. Om merken hun verhaal te kunnen laten vertellen. Waarom ze doen wat ze doen. De verhalen komen tot leven door mooie content, die aansluit bij de merkwaarden en die zo persoonlijk mogelijk is voor (potentiële) klanten. En we bouwen digitale plekken waar de content het beste tot zijn recht komt. Voor een optimale beleving. Wij verbinden merken aan mensen.