Zorg Video Hulp uitgelegd

geschreven door Olchert Vels


Zorg Video Hulp is een unieke interactieve video-oplossing ontwikkeld door e-comvideo en Behandeling Begrepen.

Door de intelligente menu-structuur van de video kan de kijker makkelijk bepalen wat deze wil zien en in welke volgorde. Ook biedt de Zorg Video Hulp de mogelijkheid om interactieve vragen & antwoorden toe te voegen waarmee tijdens het bekijken van de video getoetst kan worden of de kijker de content heeft begrepen.

Door deze nieuwe videotechnologie wordt de content van een video optimaal benut en tevens wordt meetbaar gemaakt wat de kijker aan kennis en inzichten concreet heeft opgedaan. Dit, gecombineerd met de begrijpelijke tekst (dus vermijden van medisch jargon) in eventueel verschillende talen, zorgt dat de communicatie veel beter aansluit bij de belevingswereld van de kijker.

Wij denken dat dit van grote toegevoegde waarde is voor ziekenhuizen, GGD, GGZ en thuiszorg organisaties om zo hun patiënten en cliënten beter te informeren en te betrekken.

De voordelen op een rijtje

Onze unieke video-oplossing heeft dus een aantal zeer belangrijke voordelen:

-Er is bewezen significante toename van verspreiding van kennis ten opzicht van traditionelere informatie verstrekking.
-De oplossing kan verschillende vormen van visuele content laten zien die aansluiten bij de betreffende boodschap: video, animatie en visuals (alsmede tekst uiteraard);
-Er kan met de kijker interactie worden gezocht zoals stellen van vragen en zo toetsen of patient informatie begrepen heeft.
-De patient kan in de video’s bepaalde keuzes maken en hij kan worden aangezet tot een bepaalde actie (invullen formulier, afspraak inplannen, aangeven teruggebeld te willen worden e.d.);
-Bestaande, al ontwikkelde (video)content van zorginstellingen kan makkelijk geïntegreerd worden: alles op 1 plek;
-Bezoekers vinden makkelijk hun weg door de herkenbare en intuïtieve menustructuur van de video’s die informatie op maat geven;
-De content kan in verschillende talen aangeboden worden;
-Alles kan tot op de seconde doorgemeten worden: helemaal uitgekeken? waar haakt iemand af? hoe vaak kijkt hij iets terug?
-En er is geen nieuw platform voor nodig, er kan gebruik gemaakt worden van bestaande infrastructuur zoals EPD’s, medische internet platforms en app’s.

Integratie met het EPD

Het thema ‘integratie/centralisatie/standaardisatie‘ is een grote uitdaging binnen de zorg en met de Zorg Video Hulp kunnen we daar ook een belangrijke bijdrage aan leveren.
Deze is namelijk volledig open webbased en de gebruiker hoeft dus niet eerst een app te installeren. Bestaande eHealth app’s kunnen wel makkelijk doorlinken naar de Zorg Video Hulp of deze embedden.
Een ander groot voordeel van deze open structuur ligt hem in het feit dat de Zorg Video Hulp makkelijk kan worden aangesloten op het EPD.

Een concreet voorbeeld van de mogelijkheden binnen een EPD:
-De behandelaar geeft in het EPD aan dat de patiënt een specifieke Zorg Video Hulp moet bekijken.
-Behandelaar hoeft dan alleen code van de specifieke Zorg Video Hulp in te geven in het EPD en de client/patient krijgt dan een sms, WhatsApp en/of email met de url van de specifieke Zorg Video Hulp.
-Met een simpele klik, krijgt hij automatisch de correcte Zorg Video Hulp te zien. Of deze het opent op smartphone, tablet of laptop/desktop maakt niet uit, het werkt overal.
-De behandelaar kan precies zien of de client de Zorg Video Hulp heeft bekeken. En zo ja, hoe lang en hoe vaak en hoe hij eventuele vragen heeft beantwoord.

Klik hier voor een eerste concrete showcase van onze innovatieve oplossing binnen de zorg over Hart & Vaatziekten.

De Zorg Video Hulp kan op zeer effectieve wijze bijdragen aan onderstaande speerpunten in de zorg:

  1. vergroten van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg
  2. patiënt meer centraal 
  3. empowerment van de patient
  4. samen beslissen (shared decision making)
  5. Informed Consent
  6. Integratie/centralisatie/standaardisatie
  7. Ook zeer geschikt voor educatie Artsen io en verpleegkundigen

Pilot partners gezocht

We zijn al met een aantal partijen in gesprek over samenwerking maar ook nog op zoek naar andere partners om samen pilots mee op te zetten. Inschatting van de kosten voor gebruik van het systeem zijn sterk afhankelijk van de uiteindelijke wensen m.b.t. de tool en de content die ontwikkeld moet worden. Maar hier investeren we nu graag in mee!

Vragen over de mogelijkheden voor uw zorginstelling?

Neem contact op met Olchert Vels: olchert@behandelingbegrepen.nl