Onderzoek: “medische animaties met gesproken tekst beste”

geschreven door Olchert Vels


“Gezondheidsboodschappen worden het meest effectief overgebracht met eenvoudige teksten, afbeeldingen en animaties.”

Dit geldt voor mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden, terwijl degenen met voldoende vaardigheden op gezondheidsgebied niet afhaken.
Dit blijkt uit onderzoek waarop Corine Meppelink op donderdag 12 mei aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde.
Door middel van vier verschillende studies (twee experimenten, een eye-tracking-studie en een survey) onderzocht Meppelink hoe complexe teksten en bewegende beelden de verwerking van gezondheidsinformatie beïnvloeden en effectiever kan maken.

Eenvoudige teksten en animatie
‘Uit mijn onderzoek blijkt dat het verwerken van informatie meer cognitieve inspanning vergt van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden,’ vertelt Meppelink. ‘Deze groep heeft meer moeite om zich een beeld te vormen bij de informatie. Het gebruik van eenvoudige teksten en afbeeldingen kan een oplossing zijn.’ Ook een animatie kan volgens de promovendus uitkomst bieden. ‘Een mooi voorbeeld is een animatie die wij lieten zien van de ontwikkeling van darmkanker, wat als zeer informatief werd ervaren door deze groep.’

Meppelink: ‘Verder toont het onderzoek – geheel tegen de verwachtingen in – aan dat de informatie die geschikt is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden eveneens effectief is bij mensen met adequate gezondheidsvaardigheden. Eenvoudige en geïllustreerde boodschappen roepen geen weerstand op in de groep die geen moeite heeft met het verwerken van gezondheidsinformatie. De voorspelling was dat wanneer simpele informatie werd aangeboden aan mensen met adequate gezondheidsvaardigheden, deze groep zou afhaken. Gelukkig bleek het tegendeel waar.’
Professionals in de gezondheidscommunicatie en de zorg hoeven hierdoor volgens Meppelink niet terughoudend te zijn in het gebruik van dergelijke, eenvoudigere middelen. Wanneer digitale gezondheidsinformatie zorgvuldig is ontworpen, zal dit de informatieverwerking van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden verbeteren, zonder mensen met adequate gezondheidsvaardigheden af te schrikken. Gezondheidsinformatie wordt zo beter bruikbaar voor de gehele bevolking.

IMG_2117

Promotiedetails

Mw. C.S. Meppelink: Designing Digital Health Information in a Health Literacy Context. Promotoren zijn prof. dr. E.G. Smit en prof. dr. J.C.M. van Weert.

Hier is het hele onderzoek te lezen:
The Effectiveness of Health Animations in Audiences With Different Health Literacy Levels: An Experimental Study


Leave a Comment