Geanimeerde instructie verbetert het begrip van hoe een plasdagboek moet worden ingevuld

geschreven door Olchert Vels


Tekstuele invulinstructies voor Plasdagboeken of Mictielijsten blijken moeilijk te begrijpen voor patiënten vanwege de terminologie en layout. Dit is ongeacht opleidingsniveau. De mictielijst is een veelgebruikt diagnostisch instrument in de urologie. Voor het verkrijgen van een betrouwbaar klinisch beeld is het essentieel dat deze correct wordt ingevuld. Uit eerdere onderzoeken bleek dat dat niet altijd probleemloos verloopt.

Florine Schlatmann deed samen met Michael van Balken en Stella Smeenk een kwalitatief onderzoek waaruit bleek dat een geanimeerde video met invulinstructie het begrip en de invulkwaliteit verbetert. Dit kwalitatieve onderzoek onderzocht of een geanimeerde invulinstructie het begrip van de manier waarop de mictielijst moet worden ingevuld meer vergroot dan een tekstuele invulinstructie. Behandeling Begrepen heeft de animatievideo met instructie ontwikkeld. Participanten die de animatie hadden gezien, hadden een beter begrip van hoe het Dagboek moet worden ingevuld dan de participanten die alleen een tekstuele instructie hadden gekregen. Dit gold in specifieke mate voor deelnemers met een laag opleidingsniveau. Anderstaligen waardeerden de visuele ondersteuning.

Een geanimeerde invulinstructie verbetert het begrip en de invul kwaliteit, waardoor betrouwbaardere informatie wordt verkregen. Het hierop volgend prospectief onderzoek naar de dagelijkse praktijk van de geanimeerde invulinstructie is bij de onderzoekers in de maak!

Het onderzoek is hier te vinden

De video is hier te bekijken