arts legt behandeling aan patient uit met een video

Duidelijke informatie vermindert angst bij de patient

geschreven door Olchert Vels


Wanneer de patiënt ontdekt dat er ierts aan de gezondheid mankeert, ontstaan er zorgen en komen er vragen op als:
Wat is er aan de hand? Is dit ernstig? Kan ik hier van genezen? Wat moet ik doen?
De zorgen worden besproken met familie en bekenden. Of men denkt dat het niks is. Misschien wel tegen beter weten in.

Als de klacht doorzet gaat is Google vaak de eerste informatiebron en in de resultaten wordt de klacht vaak geassocieerd met allerlei ziektes of kom je uit op een Wikipedia pagina. Uit een recent Amerikaans onderzoek blijkt dat negen op de tien medische artikelen op Wikipedia onjuistheden bevatten. Hier kan je als patiënt flink angstig van worden.

Die onbetrouwbare patienteninformatie speelt de medische sector parten. Vaak hebben mensen al hun eigen diagnose gesteld voor ze bij de dokter binnenstappen en is het moeilijk om hen daarvan af te brengen. Wanneer de patiënt uiteindelijk bij de arts komt, is het zijn taak te luisteren, diagnosticeren, een behandeling voor stellen en de patiënt gerust stellen door duidelijkheid te bieden.

Hoe meer duidelijkheid de arts geeft, hoe minder angst de patiënt heeft. Het is dus zowel in het belang van de arts als de patiënt om de patiëntvoorlichting zo duidelijk mogelijk te laten verlopen. Zodat arts en patiënt elkaar begrijpen en de behandeling verder soepel kan verlopen. Goede patienteninformatie kan het vertrouwen van de patiënt in de hulpverlener bevorderen en bijdragen aan de therapietrouw.

De wijze waarop een arts patienteninformatie verstrekt, bepaalt sterk in welke mate deze informatie bij de patiënt overkomt. Factoren aan de kant van de patiënt betreffen onder meer diens opleidingsniveau, taalvaardigheid en copingstijl. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat de informatie van de arts helaas niet of onvoldoende ‘binnenkomt’.

Wanneer de arts een makkelijke ingreep of behandeling voorstelt kan duidelijkheid gecreëerd worden door middel van een model, een plaatje of een mondelinge uitleg. Wanneer de ingreep lastiger is, is dit echter niet mogelijk. De arts legt momenteel vaak deze ingreep in stappen uit met behulp van tekeningen en foto’s van operaties. Veel patiënten worden echter bang van foto’s met bloed en daarom is het belangrijk het voorlichtingsmateriaal zo neutraal mogelijk te maken.

Onderzoek* heeft uitgewezen dat medische animatie video’s de arts kunnen helpen om onduidelijkheden m.b.t. de behandeling of ingreep bij de patiënt weg te nemen.

Het gaat er daarbij niet om patiënten plompverloren te confronteren met gedetailleerde patienteninformatie, maar om het ontwikkelen van strategieën die erop zijn gericht de patiënt beter in staat te stellen de veelal complexe informatie over risico’s te begrijpen en een plaats te geven in het kader van het besluitvormingsproces (‘shared decision making’).

Onze animaties helpen de arts en patiënt duidelijkheid te bieden zodat de patiënt zonder angst en met vertrouwen zijn behandeling tegemoet kan treden.

* Dink A. Legemate en Johan Legemaate. Het preoperatief informed consent- Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2492
*B.J. Keulers, M. Veerman, W.K.G. Leclercq, H.A.H. Winters. Kostenbesparing en kwaliteitswinst door een online interactief patiëntenvoorlichtingsprogramma. 2010|1 Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie.
*Leclercq WK, Keulers BJ, Scheltinga MR, Spauwen PH, van der Wilt GJ.A review of surgical informed consent: past, present, and future. A questto help patients make better decisions. World J Surg. 2010;34:1406-15.
 
Behandeling Begrepen – medische animatie video’s reel 2015