Betere patiënteninformatie, VWS pakt de regie!

geschreven door Olchert Vels


Minister Schippers (VWS) gaf 28 oktober in een brief aan de kamer aan dat goede patiënteninformatie heel belangrijk is: “Elke patiënt moet kunnen meebeslissen over zijn behandeling, op voet van gelijkwaardigheid. Het blijkt dat de patiënt dan niet alleen meer tevreden is maar bovendien ook medisch gezien verstandiger keuzes maakt en zich beter houdt aan de gekozen behandelstrategie.”

´De tijd dat mensen klakkeloos het advies van hun dokter opvolgden, ligt achter ons. Mensen willen betrouwbare, begrijpelijke informatie over hun aandoening en ze willen die informatie makkelijk kunnen vinden.´ aldus Schippers.

En laat dat nou precies zijn wat wij doen met Behandeling Begrepen! Wij ontwikkelen patiënteninformatie met duidelijke medische 3D animatie-video’s om patiënten uitleg te geven over hun aanstaande behandeling (zorgpad) en/of opties te geven met betrekking tot die behandeling. (klik op plaatje voor presentatie)

Presentatie patienteninformatie Behandeling Begrepen

En die steun kan de zorg in het algemeen en Behandeling Begrepen in het bijzonder goed gebruiken! Want we zien in de praktijk dat we ons nog als ‘pioniers begeven op onbekend terrein, komen allerlei obstakels & vragen tegen op het terrein van ICT, bekostiging, kwaliteit en de verdeling van verantwoordelijkheden – kortom de hele inrichting van de zorg. Verbetering van de positie van de patiënt betekent bovendien een cultuurverandering die niet van de ene op de andere dag is geregeld.’

Dat die cultuurverandering nodig is blijkt ook uit de onderstaande punten:

Waarom betere patiënteninformatie Behandeling Begrepen

 

VWS pakt regie!

‘Er gebeurt zoveel op terreinen die zo nieuw zijn, dat de sector naast financiële steun, ook organisatorisch ondersteuning nodig heeft, daarom pakt VWS de regie: samen beslissen in de spreekkamer is de standaard, ook na het jaar van de transparantie moet het proces zo robuust zijn dat het vanzelfsprekend doorloopt. Naast het oprichten van een netwerk met verschillende deskundigheid, zal Schippers ook een programma starten waarbinnen kan worden geëxperimenteerd, in een regelvrije ruimte.’

Daar doen we met Behandeling Begrepen graag aan mee! Help je ons deze boodschap voor betere patiënteninformatie te verspreiden?!

 

Jaar van Transparantie

Schippers heeft in maart 2015 het Jaar van de Transparantie uitgeroepen. ‘In dit jaar worden 30 aandoeningen transparant. Een enorme opgave: Hierbij horen tientallen verschillende acties die er op gericht zijn de informatiepositie van de patiënt te verbeteren.’

Ook met het Jaar van Transparantie zijn we hard op weg om betere patiënteninformatie te realiseren. Meer hierover kan je hier lezen: https://www.linkedin.com/pulse/behandeling-begrepen-jaar-van-transparantie-olchert-vels 

 

De betreffende brief aan de kamer is hier te vinden:https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/10/29/schippers-samen-beslissen-is-de-standaard


Leave a Comment