Behandeling Begrepen en WINQ ontvangen subsidie om Samen Beslissen te ondersteunen

geschreven door Olchert Vels


MKB-bedrijven maken werk van medische innovaties

Zes samenwerkende mkb-bedrijven in Oost-Nederland waaronder WINQ en Behandeling Begrepen kunnen van start met hun innovatieplannen voor de gezondheidszorg. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de mkb-innovatie-stimulering Regio en Topsectoren (MIT) van het Rijk hebben hiervoor subsidie toegekend.

Een korte samenvatting van onze gezamenlijke aanvraag:

Zeventig procent van de patiënten wil actief betrokken worden bij het nemen van belangrijke beslissingen gerelateerd aan zijn of haar behandeling (Samen Beslissen). Ondanks dat Samen Beslissen vele voordelen kent zoals een daling in de zorgkosten, krijgt de patiënt in de dagelijkse praktijk hiertoe vaak onvoldoende mogelijkheden.

Innovaties die Samen Beslissen kunnen bevorderen worden daarom sterk gestimuleerd door overheid, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars.

Een van de innovaties die Samen Beslissen stimuleren zijn digitale keuzehulpen.
Een digitale keuzehulp informeert patiënten via een digitaal hulpmiddel zoals een app over de behandelmogelijkheden voor zijn of haar aandoening.

WINQ en Behandeling Begrepen willen dit probleem oplossen door het ontwikkelen van een nieuw openbaar platform voor digitale keuzehulpen: WINQ!.
Via WINQ wordt het voor zorginstellingen (de klant) eenvoudig om Samen Beslissen via keuzehulpen te integreren in de dagelijkse praktijk doordat:

  • Winq een automatische koppeling biedt met het Electronisch Patienten Dossier (EPD)
  • De op het platform gepubliceerde keuzehulpen voor iedereen kosteloos toegankelijk zijn en derden eenvoudig zelf een keuzehulp kunnen ontwikkelen en publiceren op het platform;
  • De kwaliteit van de keuzehulpen wordt gegarandeerd doordat ze voor publicatie op kwaliteit worden gecontroleerd door de Patiëntenfederatie Nederland en doordat er gebruik wordt gemaakt van veel visuele informatie zoals animatie video’s en afbeeldingen.

Concrete resultaten van dit project zijn:

  • Compleet operationele Design WINQ inclusief enkele keuzehulpen voor orthopedie (TRL8);
  • Daadwerkelijke implementatie in de praktijk van Samen Beslissen in zorginstellingen zowel binnen (1 zorginstelling) als buiten de regio Oost (2 zorginstellingen) direct na afloop van het project. Eerste launching customer in de regio is Radboudumc.
  • Toename van de kwaliteit van leven van de patiënt én toename van de kwaliteit van de zorg in en buiten de regio;
  • Een afname van de zorgkosten in en buiten de regio.