BMW VALUE SERVICE

BMW VALUE SERVICE

BMW wil graag de traffic naar de BMW dealer stimuleren. Onderhoud van een BMW is tenslotte belangrijk en eens in de zoveel tijd is een bezoek aan de dealer nodig. Maar waarom eigenlijk? Om de BMW-rijder een goed beeld te geven van de auto hebben we een tiental animaties ontwikkeld. Deze animaties leggen via herkenbare analogieën de werking van de onderdelen uit. Een roetfilter wordt bijvoorbeeld verduidelijkt aan de hand van een schoorsteen. Voor de stijl hebben de print guidelines van BMW als uitgangspunt gebruikt en zo een vertaalslag gemaakt naar een herkenbare en duidelijke video.